Tin tức và Bài viết

Đây là tài liệu do tôi sưu tập và thấy rất tâm đắc. Nó cực kỳ phù hợp với những người lần đầu tiên làm kế hoạch/ dự án kinh…

Ebook vẽ kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy

Đây là tài liệu do tôi sưu tập và thấy rất tâm đắc. Nó cực kỳ phù hợp với những người lần đầu tiên làm kế hoạch/ dự án kinh doanh. Nếu bạn muốn nhận nó, hãy Click vào đường Link sau đây: DOWNLOAD EBOOK

ke hoach1

Chúc bạn thành công. Đừng quên kết bạn với Dự trên facebook nhé:  FB Hán Quang Dự>>>

Comments ( 420 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.