Tin tức và Bài viết

Và đây là thành viên chủ chốt của 5boys, nhóm trưởng Dương Đình Tiến. Biệt danh Tiến Cave; tính tình vui vẻ, hòa đồng.
	Ưu điểm: nhiệt tình, nhanh nhẹn
	Đặc điểm…

5boys – Clip Chỉ có em

Và đây là thành viên chủ chốt của 5boys, nhóm trưởng Dương Đình Tiến. Biệt danh Tiến Cave; tính tình vui vẻ, hòa đồng.
Ưu điểm: nhiệt tình, nhanh nhẹn
Đặc điểm nhận diện: Nói lắp và nhát gái.

 

 

 

Comments ( 3,932 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.