Tin tức và Bài viết

cách để học them kỹ năng mới

Cách để học bất kỳ kỹ năng nào một cách nhanh chóng

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách để học bất kỳ kỹ năng nào một cách nhanh chóng

Khách mời: Kiều Nhung  ( học trò kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.